Green Cell.

Przygotowaliśmy wdrożenie nowego produktu marki Green Cell.

Zdjęcie przedstawia plan produkcyjny spotu reklamowego marki Green Cell, na którym widać samochód.

wyzwanie.

Green Cell zaprojektował innowacyjną ładowarkę do samochodów elektrycznych. Stanęliśmy przed wyzwaniem wprowadzenia produktu na rynek z wykorzystaniem spotu digitalowego, który miał uświadomić i zachęcić grupę odbiorców do zakupu.

rozwiązanie.

W kampanii innowacyjny był produkt, ale także sam spot i sesja zdjęciowa. Zdecydowaliśmy się na produkcję wykorzystującą technikę ekranów ledowych i wirtualne przestrzenie. Dzięki temu mieliśmy możliwość w ciągu jednego dnia zdjęciowego przenieść się w kilka lokacji, zmienić pory roku i dnia.

Poza warstwą wizualną przygotowaliśmy kompleksową strategię komunikacji w kanałach społecznościowych oraz kreacje graficzne, które wykorzystywane są na Facebooku i Instagramie.

Fragment spotu reklamowego marki Green Cell, na którym widać idącą w płaszczu kobietę.
Fragment spotu reklamowego marki Green Cell, na którym widać uśmiechniętą kobietę  wsiadającą do samochodu.
Fragment spotu reklamowego marki Green Cell, na którym widać rękę trzymającą telefon.
Fragment spotu reklamowego marki Green Cell, na którym widać uśmiechniętą kobietę  wsiadającą do samochodu.
Fragment spotu reklamowego marki Green Cell, na którym kobieta ładuje swój samochód elektryczny.

Zdecydowa-liśmy się na produkcję wykorzystu-jącą technikę ekranów ledowych i wirtualne przestrzenie.

podsumo-wanie.

Dzięki przygotowaniu kompleksowej strategii komunikacja, kampania launchowa była efektywna i spójna z wizją marki. Była to dla nas pierwsza tego typu produkcja, natomiast zaangażowaliśmy do niej zaznajomionego z tą techniką reżysera, co przełożyło się na osiągnięcie założonych z klientem celów.

inne realizacje.

Case study
Zobacz spot
Więcej
Google maps
Powly
O nas
Wszystkie realizacje
Logotyp agencji reklamowej Hand Made w kolorze białym.
Case study
Zobacz spot
Więcej
Google maps
Powly
O nas
Wszystkie realizacje